Användningsområden

STÖD FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR – VARJE DAG

Alla företag är beroende av korrekt och aktuell information för att stödja beslutsfattande. Men beslutsfattare på olika nivåer inom en organisation kräver olika typer av information.
PlantPerformance sammanställer uppgifter från alla delar av verksamheten i enlighet med de behov den enskilda användaren har. Detta gör PlantPerformance till det perfekta stödverktyget för lean och ständiga förbättringsinitiativ - oavsett om du arbetar med Kaizen, eliminering v spill (Muda, Mura, Muri), PDCA (Plan-Do - Check-Act), TPM (Total Productive Maintenance), eller någon annan lean metodik.

SE HUR PLANTPERFORMANCE KAN HJÄLPA ENSKILDA PRODUKTIONSGRUPPER I SIN VARDAG

Med PlantPerformance arbetar operatörer i en "ren", intuitiv och touch-vänlig miljö. Deras skärmar visar OEE/TAK status på sin maskin (eller lina) och ett Gantt schema över maskinens (linans) tillgänglighet.
Operatören kan enkelt ange stopporsaker, samt föra en elektronisk loggbok om produktionshändelser. All denna information kan användas senare för framställning av skift- eller dagliga rapporter. Kassationer redovisas på samma skärm.

Operatörens skärm visar också särskilda instruktioner från produktionsledningen (riktad information). De kan också använda sig av elektroniska post- it-lappar för att temporärt spara produktionsrelaterad information.

En storbildskärm som visar en skräddarsydd instrumentpanel är alltid synlig på produktionsgolvet. Detta gör det möjligt för anställda att live följa OEE/TAK status och avvikelser från mål etc.

VERKTYG FÖR OPERATÖRER

Elektronisk loggbok
Realtids nyckeltal
Stopphantering
Kvalitetsstyrning
Riktad information
Skift- och dagliga rapporter
Morgonmötesrapporter
Målavvikelser

Gruppchefer arbetar främst från sina egna datorer, men har också möjlighet att använda en mobil enhet för att övervaka produktionsstatus. De kan följa produktionen med egenanpassade processbilder som visar utvalda produktionssignaler, t.ex. start/stopp av lina, temperatur, tryck etc.

OEE/TAK status visas i realtid på en standard eller skräddarsydd OEE/TAK dashboard. Gruppchefer kan skicka meddelanden till specifika operatörer eller skiftlag (riktad information). De kan också jämföra den faktiska produktionstakten mot uppsatta mål, samt ha tillgång till skifts- och dagsrapporter etc.

VERKTYG FÖR GRUPPCHEFER

Standard / anpassade dashboards
OEE/TAK rapporter
Avvikelser från budget och mål
Trender och prognoser
Morgonmötesrapporter
Riktad information

Underhållspersonal arbetar från sina egna datorer, men har också möjlighet att använda en mobil enhet för att övervaka produktionsstatus. De kan undersöka produktionsstörningar i "Tillgänglighetsvyn" eller "Prestandavyn".

Underhållspersonal kan få störningsrapporter automatiskt i sitt underhållssystem. De har också tillgång till morgonrapporter och underhållsrapporter.

VERKTYG FÖR UNDERHÅLLSPERSONAL

Standard / anpassade dashboards
Tillgänglighet
Anläggningseffektivitet
Riktad information
Underhålls och dagliga rapporter
Morgonmötesrapporter

Samordnare för kvalitet eller lean arbetar från egna datorer, men har också möjlighet att använda en mobil enhet för att övervaka produktionsstatus. De kan följa produktionens OEE/TAK status i realtid på standard eller skräddarsydda OEE/TAK dashboards.

Samordnaren kan skicka meddelanden till specifika gruppchefer (riktad information). De har också tillgång till vecko- eller månadsrapporter.

VERKTYG FÖR LEAN SAMORDNARE

Standard / anpassade dashboards
OEE/TAK rapporter
Avvikelser från budget och mål
Trender och prognoser
Morgonmötesrapporter
Riktad information

Produktionschefer arbetar från egna datorer, men har också möjlighet att använda en mobil enhet för att övervaka produktionsstatus. De kan följa produktionens OEE/TAK status i realtid på standard eller skräddarsydda OEE/TAK dashboards, och kan skicka meddelanden till specifika gruppchefer (riktad information).

Produktionschefer kan planera produktionen och fastställa målnivåer. De har också tillgång till vecko- eller månadsrapporter.

VERKTYG FÖR PRODUKTIONSLEDNING

Standard / anpassade dashboards
OEE/TAK rapporter
Avvikelser från budget och mål
Trender och prognoser
Morgonmötesrapporter
Riktad information

Företagsledare arbetar från egna datorer, men har också möjlighet att använda en mobil enhet för att övervaka produktionsstatus. De kan följa produktionens OEE/TAK status i realtid på en standard eller skräddarsydd OEE/TAK dashboard.

Företagsledare kan jämföra produktionsresultat mot uppsatta mål. De har också tillgång till vecko- eller månadsrapporter.

VERKTYG FÖR FÖRETAGSLEDNING

Standard / anpassade dashboards
OEE/TAK rapporter
Avvikelser från budget och mål
Trender och prognos