Statistisk processövervakning

Upptäck problem så tidigt som möjligt

Håll ett öga på valda signaler med hjälp av CUSUM eller Shewhart diagram. Konfigurera varningslarm att lösa ut om värdena hamnar utanför definierade gränser. Bekräfta varningar och lägg till ytterligare kommentarer.

Följande moduler ingår i sviten statistisk processövervakning

 • PlantPerformance platform

  En modulär mjukvaruplattform ligger till grund för de olika produktsviterna.

 • Trendvy

  Möjliggör för användaren att visa, kommentera och kategorisera anläggningseffektivitet eller process trender i en trendvy.

 • Historikdatabas

  PlantPerformances egen historikdatabas används för lagring av produktionsdata.

 • Riktad information

  Verktyg för att skicka meddelanden till definierade användargrupper eller områden. Möjliggör informationsutbyte mellan skiftgrupper.


Nyttor

    Öka produktiviteten - Kör utrustning mer effektivt, öka produktiviteten och sänk kostnaderna.
    Höj kvaliteten - Förbättra kvaliteten genom att minska kassationer och omarbetning