Rapport advanced

Generera omfattande rapporter från komplex data

Skapa avancerade rapporter genom att snabbt analysera enorma mängder data.

Följande moduler ingår i sviten rapport advanced

  • Analysmodul

    Möjliggör dataanalys med hjälp av flerdimensionella datakällor.


Nyttor

    Öka produktiviteten - Kör utrustning mer effektivt, öka produktiviteten och sänk kostnaderna.
    Jämför och förbättra - Jämför produktionsdata mellan olika tidsperioder (olika skift) och mellan olika objekt (olika maskiner), så att du kan identifiera och genomföra bästa praxis.
    Bättre operatörs kunskap - Lär operatörer om utrustningen; Fokusera deras uppmärksamhet på att minimera förluster och öka deras känsla av ägarskap
    Minska underhållskostnaderna - Reducera driftstopp , minska underhållskostnader och förbättra utrustningens livscykelhantering
    Mer engagerad personal - Förbättra arbetseffektiviteten och öka produktiviteten genom att ge operatörerna större insyn i verksamheten
    Minska flaskhalsar - Öka produktiviteten genom att snabbt identifiera och ta itu med flaskhalsar