Realtidsbaserat underhåll

PlantMaintenance

Byt till förebyggande underhåll. Minska underhållskostnader och öka utrustningens tillförlitlighet genom att övervaka drift och tillstånd på din utrustning i realtid.

Realtidsövervakning med PlantMaintenance

PlantMaintenance tillåter tilldelning av en eller flera algoritmer till varje objekt eller objektstyp. Algoritmerna kan baseras på en objekts driftstatus (t.ex. en pumps totala gångtid) eller dess tillstånd (t.ex. vibrationer eller temperatur), eller en kombination av båda.

Med hjälp av realtidsdata från objekten, så kan PlantMaintenance automatiskt informera underhållspersonal när det är dags för inspektion. Detta kan göras via e-post, SMS eller en arbetsorder i företagets underhållssystem.


Öka värde i nuvarande system

PlantMaintenance är inte avsedd att ersätta befintliga underhållssystem. Snarare komplettera och förbättra effektiviteten av sådana system.

Förutom att hjälpa till att optimera rutiner, så ger PlantMaintenance också en grund till ständiga förbättringar. Till exempel, att låta användarna jämföra resultaten av flera objekt av samma typ och sedan tillämpa den bästa underhålls praxisen i hela gruppen.

Dessutom bidrar systemet till en förbättrad administration genom att länka samman all information om objekten (t.ex. driftsnoteringar, elektriska ritningar och manualer) på ett ställe.


Nyckelfunktioner

Tilldela en eller flera drift- eller tilståndsbaserade algoritmer till varje objekt eller objektstyp. Bestäm hur och när personalen ska notiferas (SMS, e-post eller arbetsorder).

Analysera tillståndssignaler i realtid

Samla åtkomsten till all dokumentation rörande utrustning på ett ställe

Samla driftnoteringar rörande specifikutrustning från operatörer och vidarebefodra dem till underhållspersonalen

Jämföra driftstatus av flera objekt av samma typ och sedan tillämpa den bästa underhållspraxisen i hela fabriken


Följande moduler ingår i sviten realtidsbaserat underhåll

  • Realtidsbaserat underhåll

    Modulen listar all produktionsutrustning och skapar tillståndsbaserade händelser (SMS/e-post/arbetsorder) då det är dags för underhåll.

  • PlantPerformance platform

    En modulär mjukvaruplattform ligger till grund för de olika produktsviterna.

  • Historikdatabas

    PlantPerformances egen historikdatabas används för lagring av produktionsdata.


Nyttor

    Minska den totala ägandekostnaden - Tillståndsbaserat underhåll tillåter förebyggande och korrigerande åtgärder för att planeras vid den optimala tiden
    Minska underhållskostnaderna - Reducera driftstopp , minska underhållskostnader och förbättra utrustningens livscykelhantering