Produktionsövervakning

Övervaka din produktion i realtid

Följ visuellt produktionen i realtid med hjälp av egendesignade, kontinuerligt uppdaterade processbilder. Eller visa produktionssignaler i tabellform. Skapa processbilder och visa dem i PlantPerformance.

Följande moduler ingår i sviten produktionsövervakning

 • PlantPerformance platform

  En modulär mjukvaruplattform ligger till grund för de olika produktsviterna.

 • Produktionsvy

  Möjliggör at produktionsdata visas i realtid med hjälp av skräddarsydda processbilder.

 • Historikdatabas

  PlantPerformances egen historikdatabas används för lagring av produktionsdata.

 • Riktad information

  Verktyg för att skicka meddelanden till definierade användargrupper eller områden. Möjliggör informationsutbyte mellan skiftgrupper.


Nyttor

    Centralisera informationen - Visa produktionsstatus av hela din anläggning i ett enda system
    Öka kunskapen - Låt alla anställda följa produktionen i realtid