PlantPerformance sviter

VÄLJ OCH KOMBINERA PRODUKTSVITER SOM PASSAR DINA BEHOV

PlantPerformance är en kraftfull ”business intelligence”-lösning för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Den är baserad på en modulär plattform som enkelt konfigureras, kan utökas efter behov, och integrerar sömlöst med dina befintliga system.

Vi har skapat ett antal produktsviter, så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig. Oavsett vad du behöver, har PlantPerformance svaret.


Tillgänglighet

Skapa kunskap om din tillgänglighet. Registrera alla produktionsstopp - antingen automatiskt eller manuellt - och lägg till kommentarer och förklaringar där det behövs. Använd informationen för att förbättra produktionseffektiviteten. Övervaka dina tillgänglighets nyckeltal i realtid.


ANLÄGGNINGSEFFEKTIVITET

Mät din effektivitet. Registrera produktionsavvikelser från uppställda resultatmål automatiskt. Övervaka anläggningseffektivitets nyckeltal i realtid. Eller välj trendvyn för att jämföra faktiska resultat med dina mål för en viss period.


KVALITETSUTBYTE

Håll koll på kvaliteten. Registrera undermåliga produkter eller partier och övervaka dina kvalitetsutbytes nyckeltal i realtid.


ELEKTRONISK LOGGBOK

Gör information mer lättillgänglig. Byt ut dina pappersbaserade operatörsloggböcker mot en effektiv elektronisk loggbok. Ställ in behörigheter och användargrupper för att föra in, samla in, analysera och söka efter produktionsrelaterad information. Använd informationen för skiftrapporter. Skapa utskrifter eller exportera information till Excel.


Realtidsbaserat underhåll

Byt till förebyggande underhåll. Minska underhållskostnader genom att övervaka drift och tillstånd på din utrustning i realtid. Undvik ronderingar och regelbundna kontroller. Tilldela en eller flera tillståndsalgoritmer för varje objekt eller objekttyp. Låt systemet informera dig (e-post/SMS/arbetsorder) när det är dags för kontroll. Samla all information (driftnoteringar, el-ritningar, manualer) rörande utrustningen på ett ställe.


MOBILÖVERVAKNING

Behåll kontrollen, var du än är. Fortsätt att övervaka aktiviteter även när du är borta från skrivbordet. Visa standard- eller dina egenanpassade dashboards, via en webbläsare eller på din mobil eller tablett.


PRODUKTIONSÖVERVAKNING

Övervaka din produktion i realtid. Följ visuellt produktionen i realtid med hjälp av egendesignade, kontinuerligt uppdaterade processbilder. Eller visa produktionssignaler i tabellform. Skapa processbilder och visa dem i PlantPerformance.


STATISTISK PROCESSÖVERVAKNING

Upptäck problem så tidigt som möjligt. Håll ett öga på valda signaler med hjälp av CUSUM eller Shewhart diagram. Konfigurera varningslarm att lösa ut om värdena hamnar utanför definierade gränser. Bekräfta varningar och lägga till ytterligare kommentarer.


RAPPORTER BASIC

Generera standardrapporter enkelt och snabbt. Använd PlantPerformance för att visa alla rapporter som skapats i SQL Server Reporting Services. Välj rapport från en uppsättning av standardmallar.


RAPPORTER ADVANCED

Generera omfattande rapporter från komplex data. Skapa avancerade rapporter genom att snabbt analysera enorma mängder data.