Anläggningseffektivitet

Mät din effektivitet

Registrera produktionsavvikelser från uppställda resultatmål automatiskt. Övervaka anlägningseffektivitets nyckeltal i realtid. Eller välj trendvyn för att jämföra faktiska resultat med dina mål för en viss period.

Följande moduler ingår i produktsviten

 • PlantPerformance platform

  En modulär mjukvaruplattform ligger till grund för de olika produktsviterna.

 • Avvikelsemotor

  Konfigurationsverktyg för automatisk övervakning av anläggningseffektivitet.

 • Anläggningseffektivitet realtids rapport

  Visar anläggningseffektivitet i realtid med hjälp av standard eller anpassad dashboard.

 • Trendvy

  Möjliggör för användaren att visa, kommentera och kategorisera anläggningseffektivitet eller process trender i en trendvy.

 • Historikdatabas

  PlantPerformances egen historikdatabas används för lagring av produktionsdata.

 • Riktad information

  Verktyg för att skicka meddelanden till definierade användargrupper eller områden. Möjliggör informationsutbyte mellan skiftgrupper.


Nyttor

    Öka produktiviteten - Kör utrustning mer effektivt, öka produktiviteten och sänk kostnaderna.
    Jämför och förbättra - Jämför produktionsdata mellan olika tidsperioder (olika skift) och mellan olika objekt (olika maskiner), så att du kan identifiera och genomföra bästa praxis.
    Bättre operatörs kunskap - Lär operatörer om utrustningen; Fokusera deras uppmärksamhet på att minimera förluster och öka deras känsla av ägarskap
    Minska underhållskostnaderna - Reducera driftstopp , minska underhållskostnader och förbättra utrustningens livscykelhantering
    Mer engagerad personal - Förbättra arbetseffektiviteten och öka produktiviteten genom att ge operatörerna större insyn i verksamheten
    Minska flaskhalsar - Öka produktiviteten genom att snabbt identifiera och ta itu med flaskhalsar