Funktioner

Nyckelfunktioner

Allt du behöver för en lyckad produktionsanalys
REALTID & HISTORISK OEE/TAK
REALTID & HISTORISK OEE/TAK

Kontrollera dina maskiners OEE/TAK status i realtid och jämför med historiska data

Intuitiv dashboard
Intuitiv dashboard

Out-of-the-box dashboards ger en intuitiv överblick över status i din produktion

Automatisk stilleståndstids detektering
Automatisk stilleståndstids detektering

Upptäck och identifiera produktionsstopp automatiskt

Dataåtkomst överallt
Dataåtkomst överallt

Tillgång till OEE/TAK-data överallt - på jobbet, på en bärbar dator, på en surfplatta eller på en mobiltelefon

Flexibel användaradministration
Flexibel användaradministration

Flexibel användaradministration innebär att PlantPerformance är enkel att integrera i både små och stora organisationer

Skiftplanering
Skiftplanering

Konfigurera en eller flera skiftplaner för att tillåta jämförelse av produktionsdata mellan skiften

Flexibla anslutningar
Flexibla anslutningar

standardiserade verktyg utan att påverka dina befintliga system

Anpassningsbara rapportpaket
Anpassningsbara rapportpaket

Använd standardrapporter eller skapa egna för att matcha dina behov

Touch gränssnitt
Touch gränssnitt

Touch gränssnitt gör PlantPerformance lätt att använda på produktionsgolvet

Larm via e-post eller SMS
Larm via e-post eller SMS

Larmmeddelanden som rör produktions¬händelser vidarebefordras till din inkorg eller mobil automatiskt

Riktad information
Riktad information

Skicka meddelanden till definierade användargrupper eller till andra användare baserat på deras arbetsområde

Budget & mål
Budget & mål

Konfigurera specifika produktionsmål för senare jämförelse med utfallsdata