Elektronisk loggbok

Gör information mer lättillgänglig

Byt ut dina pappersbaserade operatörsloggböcker mot en effektiv elektronisk loggbok. Ställ in behörigheter och användargrupper för att föra in, samla in, analysera och söka efter produktionsrelaterad information. Använd informationen för skiftrapporter. Skapa utskrifter eller exportera information till Excel.

Följande moduler ingår i sviten elektronisk loggbok

  • PlantPerformance platform

    En modulär mjukvaruplattform ligger till grund för de olika produktsviterna.

  • Elektronisk loggbok

    Förenklar inrapportering av produktionshändelser, som senare kan användas som underlag för rapporter.

  • Riktad information

    Verktyg för att skicka meddelanden till definierade användargrupper eller områden. Möjliggör informationsutbyte mellan skiftgrupper.


Nyttor

    Papperslös produktion - Byt ut tidskrävande standard loggböcker med en mer effektiv elektronisk lösning
    Snabb och enkel rapportering - Generera enkelt omfattande dagliga rapporter från uppgifterna i den elektroniska loggboken