Kundreferenser

Kunder

Följande är ett urval av de företag som använder PlantPerformance

Kundberättelser

Nu kan vi få exakta uppgifter om maskintillgänglighet på olika nivåer, från en enda maskin till hela anläggningen

Gunilla Wagner

Production Technician - AstraZeneca

Vi har fått ett lättförståeligt verktyg för att följa upp och utvärdera olika aspekter av produktionen

Mikael Eriksson

Production Manager - AstraZeneca

Tidigare arbetade varje enhet individuellt. Nu, med en gemensam överblick, kan alla dra åt samma håll, oavsett geografisk placering eller produktionsområde.

Håkan Tyni

IT Manager - LKAB

Varenda timmes driftstopp på en av våra pappersmaskinerna kostar cirka 6.000 dollar. Därför är det av yttersta vikt för oss att ha en konsekvent hög kvalitetsnivå och att minimera maskinstillestånd.

Anders Jons

Process Development Engineer - Stora Enso