Tillgänglighet

Skapa kunskap om din tillgänglighet

Registrera alla produktionsstopp - antingen automatiskt eller manuellt - och lägg till kommentarer och förklaringar där det behövs. Använd informationen för att förbättra produktionseffektiviteten. Övervaka dina tillgänglighets nyckeltal i realtid.

Följande moduler ingår i sviten tillgänglighet

 • PlantPerformance platform

  En modulär mjukvaruplattform ligger till grund för de olika produktsviterna.

 • Integration manager

  Integrationsverktyg för automatisk tillgänglighetsövervakning. Integrerar PlantPerformance med dina nuvarande produktionssystem.

 • Tillgänglighetsvy

  För att övervaka, kategorisera och kommentera produktionsstopp i listvy eller Gantt-schema.

 • Produktionsplanering

  Stödjer planering av produktionscykler och optimering av tillgänglighetsmätningar.

 • Tillgänglighet touchskärm

  Ger ett enkelt och intuitivt sätt att rapportera produktionsstopp och övervaka OEE/TAK status för en…

 • Tillgänglighet realtids rapport

  Visa realtid status på produktionens tillgänglighet med standard eller anpassad dashboard.

 • Historikdatabas

  PlantPerformances egen historikdatabas används för lagring av produktionsdata.

 • Riktad information

  Verktyg för att skicka meddelanden till definierade användargrupper eller områden. Möjliggör informationsutbyte mellan skiftgrupper.


Nyttor

    Öka produktiviteten - Kör utrustning mer effektivt, öka produktiviteten och sänk kostnaderna.
    Jämför och förbättra - Jämför produktionsdata mellan olika tidsperioder (olika skift) och mellan olika objekt (olika maskiner), så att du kan identifiera och genomföra bästa praxis.
    Bättre operatörs kunskap - Lär operatörer om utrustningen; Fokusera deras uppmärksamhet på att minimera förluster och öka deras känsla av ägarskap
    Minska underhållskostnaderna - Reducera driftstopp , minska underhållskostnader och förbättra utrustningens livscykelhantering
    Mer engagerad personal - Förbättra arbetseffektiviteten och öka produktiviteten genom att ge operatörerna större insyn i verksamheten
    Minska flaskhalsar - Öka produktiviteten genom att snabbt identifiera och ta itu med flaskhalsar